Cenník

Ceník základných výkonov

Máme zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami SR

 

výplň fotokompozit /podľa rozsahu/        35 – 80 Eur
výplň amalgám vyššieho /podľa rozsahu /         26 – 65 Eur
endodontické ošetrenie jednokoreňového zuba                 63 Eur
endodontické ošetrenie viackoreňového zuba               126 Eur
extrakcia jednokoreňového zuba                 24 Eur
extrakcia viackoreňového zuba                 32 Eur
chirurgická extracia zuba                 84 Eur
resekcia koreňového hrotu               110 Eur
implantácia, vrátane implantátu/podľa typu/    300 – 680 Eur
kovožicová korunka                 85 Eur
kovokeramická korunka               120 Eur
zirkónkeramická korunka    220 – 240 Eur
fazeta/veneer /, inlay, onlay/ keramika /               240 Eur
totálna náhrada               220 Eur
bielenie zubov vonkajšie/ vnútorné / 1 zub /           20/10 Eur
pečatenie fisúr zubov / 1 zub /           16,80 Eur
ošetrenie pomocou dentálneho mikroskopu                 50 Eur
   

U pacientov ošetrovaných cestou zdravotného poistenia sa výška poplatku znižuje o cenu stanovenú Liečebným poriadkom, uhrádzanú zdravotnou poisťovňou