Implantológia

Aplikácia vnútrokostných dvojfázových implantátov TIOLOX, TIOLOGIC,NOBEL, MARTIKÁŇ, VNI

  • okamžitá a odložená implantácia a poimplantačná protetická liečba

  • navigovaná implantológia

  • „zuby za jeden deň“ – implantácia a provizórna protetika počas jedného dňa

  • „all on four“ koncept implantačného riešenia úplnej straty zubov čeľusti alebo sánky neseného štyrmi implantátmi 

  • rôzne druhy augmentácií – aplikácia vlastných či cudzorodých materiálov za účelom úpravy kostí čeľuste a sánky, augmentácia vlastným dentínom darcu

  • Sinus lift