Operačný mikroskop

umožňuje presnejšie a detailnejšie rozpoznať   operačné pole

/zlepšenie rozlišovacej schopnosti oka/

 

zlepšuje komfort ošetrenia

– napomáha správnemu určeniu kariéznych lézií, prasklín, zlomenín  koreňov, hĺbky preparácie, lokalizácie koreňových kanálikov

– minimalizuje invazívnosť chirurgických výkonov

– umožňuje detekciu nepresností existujúcich výplní, protetických prác…

dovoľuje vyhotoviť foto a video dokumentáciu