Ozónová terapia

Aplikácia liečivých účinkov atomárneho kyslíka na ludské tkanivá prístrojom OzonyTronX

  • dezinfekcia koreňových kanálikov

  • liečba slizničných defektov (afty, herpes…) stomatitíd

  • liečba gingivitídy a parodontitídy

  • dezinfekcia pri implantológii a periimplantitíd

  • dezinfekcia operačného poľa,ošetrenie po extrakciách, resekciách a iných stomatochirurgických zákrokoch