Preventívna stomatológia

  • inštruktáž a nácvik domácej hygieny detí aj dospelých

  • profesionálne čistenie zubov

  • leštenie zubov – polishing

  • odstránenie pigmentov pomocou prístroja AirFlow – pieskovanie

  • fluoridácia a fluoridové poradenstvo

  • pečatenie zubov