Zobrazovacie techniky

Zubné lekárstvo je úzko spojené s rtg diagnostikou. Zobrazovacie metódy sú pre modernú zubnú ambulanciu neoddeliteľnou súčasťou. Rtg diagnostika je často nevyhnutná pre stanovenie diagnózy a následnu kontrolu ošetrenia.

Rtg snímka nám ponúka dvojrozmerné zobrazenie požadovanej oblasti a veľmi rýchlu diagnostiku zubných kazov v medzizubných priestoroch a pod výplňami, ktoré sú inak voľnému oku neprístupné, previslých výplní, chronických zápalových zmien v oblasti koreňa, cýst, správneho endodontického ošetrenia, zobrazenie polohy neprerezaných zubov múdrosti, zlomenín v oblasti sánky a čeľuste a mnoho iných.

Všetky naše ambulancie sú vybavené RTG prístrojom Gendex expert, Hyper Sphere a RVG systémom TROPHY, SUNI. Pomocou tohto prístroja Vám priamo v kresle môžeme zhotoviť RTG záznam konkrétneho zuba a rýchlu následnu diagnostiku. Vďaka prepojeniu RTG prístroja s počítačom v ambulancii nám pri zhotovovaní RTG záznamu stačí nastaviť minimálne nutné žiarenie na jeho zhotovenie, preto je takéto zhotovovanie oveľa šetrnejšie k Vášmu organizmu.

Na prezeranie skutočnej situácie v ústach nám slúži Intraorálna kamera SUNI, pomocou, ktorej Vám vieme priamo na monitore ukázať konkrétny detail na zube a detailne mapovať stav v ústnej dutine.

Zmluvné zhotovovanie panoramatických RTG, OPG, Tele RTG

CT tomografia, ktorá nám slúži na trojrozmerné zobrazenie štruktúr v oblasti hlavy.