Náš team

Predstavujeme náš tím

MUDr. Ján Kučera PhD.

protetik, implantológ

1983 -absolvoval LF UPJŠ v Košiciach.1983-1996 pôsobil na LF UPJŠ na Stom.klinike ako pedagóg so špecializáciou na stomatologickú protetiku. Od 1993 pracuje v privátnej praxi. Od 1995 sa špecializuje na implantológiu, dentoalveolárnu chirurgiu a protetiku. Odborne prednáša a publikuje. Jazyky-anglicky,nemecky,rusky

MDDr. Zdenka Lučivjanská

zubný lekár

V roku 2012 absolvovala Lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Zubné lekárstvo. Špecializuje sa na estetickú stomatológiu, endodonciu a parodontológiu. Cudzie jazyky- anglicky.

MDDr. Lenka Mandičáková

zubný lekár

V roku 2013 absolvovala lekársku fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore zubné lekárstvo. Špecializuje sa na kariológiu, endodonciu, prácu s dentálnym operačným mikroskopom, estetickú stomatológiu a ošetrenie detí. Cudzie jazyky- anglicky . V zubnej ambulancii Stonek pracuje od roku 2014 .

Mgr.Monika Demková

dentálna hygienička

-2007- absolvovala FZ na Prešovskej Univerzite v obore dentálna hygiena

Anežka Janošíková

operačná sestra

Lucia Kolibárová

dentálna sestra

Karin Vagnerová

dentálna sestra

Viera Šuťáková

recepcia