Dentoalveolárna chirurgia

Zákroky dentoalveolárnej chirurgie

 • mukogingiválne operácie

 • resekcie hrotov koreňov,chirurgické extrakcie zubov, zubov múdrosti, koreňov a cýst, egalizácie a kostné rekonštrukcie

 • augmentácie

 

PRP /PRGF/

Využitie rastových  faktorov v reparatívnych a regeneratívnych procesoch a ich uplatnenie v stomatológii.

 

Najvýznamnejší príspevok GF v procese hojenia:

 • pozitívny vplyv na fibrogenézu a osteogenézu

 • protizápalový účinok

 • znižuje bolesť

 • podporuje epitelizáciu

 • autológna fibrínová membrána dobre adheruje k povrchu

 • fibrínová membrána je vhodná na prekrytie poextrakčných, poresekčných, implantačných, parodontálnych defektov

 • prínos pri liečbe osteorádionekróz a bisfosfonátových osteonekróz

Príprava venóznej krvi na PRGF

 

Piezochirurgia

Pri štandardných chirurgických metódach (vrtacky, rucné pácidlo) dochádza pri 20% až 30% chirurgických zákrokov k perforácii Schneiderovej membrány. Pri piezoelektrickej chirurgii je úspešnost až 95%. Mikroskopické vibrácie umožnujú ovládanie nástroja. Piezoelektrická technika poskytuje najvyšší stupen precíznosti a bezpecnosti v kostnej chirurgii.

Maximálne uplatnenie nachádza v zákrokoch ako

 • osteotómia a minimálne traumatický odber tkaniva,

 • šetrná separácia a extrakcia zubov, alveolotómia,

 • retrográdne plnenia koreňových kanálikov.

Nervy, cievy a mäkké tkanivá sa mikrovibráciami nepoškodzujú (60-200 μm)

Prináša lepšiu vizualizáciu operovanej oblasti a menšiua krvácavosť operačného poľa.